Klub Dinosauří Paleontologie, o. s.Vítejte na oficiálních stránkách Klubu Dinosauří Paleontologie ! Najdete zde základní informace o občanském sdružení KDP, jeho hlavních cílech, poslání a budoucím směřování.

Klub byl založen v červenci roku 2008 jako reakce na nepříznivý fakt, že tisíce amatérských zájemců o tématiku paleontologie, pravěku nebo konkrétně dinosaurů nejsou organizováni a nemají možnost svůj zájem uplatnit, vyměňovat si informace a pořádat diskuze se svým stejně zaměřeným okolím, popř. podílet se na popularizaci tohoto nádherného vědního oboru.

Období pravěku je fascinujícím předmětem zájmu mnoha lidí, často již od jejich nejútlejšího věku. Cílem klubu je mimo jiné umožnit získávání a výměnu informací z oboru a všestranná popularizace paleontologie u široké veřejnosti. Samozřejmostí je také osvětová činnost formou pořádání přednášek pro veřejnost a psaní populárně naučných článků v tištěné i multimediální podobě.

Členství v klubu není omezeno věkem zájemců, ani  jejich státní příslušností. Členem se může stát prakticky kdokoliv, vhodným předpokladem je však alespoň minimální zájem o tématiku pravěku, paleontologie nebo dinosaurů (resp. všeho dohromady). Povinnosti členů jsou minimální, v podstatě se omezují jen na alespoň občasnou účast na setkáních, schůzích nebo jiných společných akcích členské základny klubu.

Výhody členství budou postupně upřesněny. Do budoucna bude pravidelně vydáván oficiální klubový zpravodaj, seznamující členy s novinkami, zajímavostmi, pořádanými akcemi, obsahující rozhovory s osobnostmi naší i zahraniční paleontologie apod. Dalšími výhodami budou také slevy na vstupném, poskytované členům klubu v některých muzeích, expozicích, putovních výstavách atd.

Doporučené webové stránky:

http://dinosaurus.bloguje.cz

http://www.wildprehistory.org

Máte-li zájem o registraci v KDP o. s., kontaktujte prosím jednatele klubu na mailové adrese KlubDP@centrum.cz nebo v.socha@seznam.cz.